Zemní práce a bourací práce

Naše firma disponuje řadou mechanizace pro provádění demoličních a výkopových prací. Naše nabídka v této oblasti služeb spočívá nejen v možnosti hodinové práce stroje, ale především poskytujeme kompletní provedení zakázky od vytěžení a naložení materiálu, po jeho odvoz a uložení na skládku.

Komunikace a zpevněné plochy

Kompletní výstavba a rekonstrukce všech druhů komunikací včetně souvisejících objektů. Kompletní výstavba a rekonstrukce chodníků, parkovišť a ostatních ploch z dlažby (zámkové, betonové, žulové). Pomocí pokladače zámkové dlažby jsme schopni zhotovit velké plochy v relativně krátkém čase.

Výstavba Inženýrských sítí

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí (plyn, kanalizace, vodovody, elektrorozvody, telefonní rozvody apod.) včetně souvisejících objektů (regulační stanice plynu, armaturní šachty, vodárny apod.)

Výrobní a servisní dílna

Kovovýroba – výroba zámečnických výrobků pro stavby

Servis a opravy stavebních strojů (JCB)

Doplňková výroba přídavných nástrojů a vybavení stavebních strojů

Ostatní

Drcení a třídění zeminy, betonů a asfaltů vlastní recyklační linkou

Prodej vytříděných certifikovaných výrobků

Služby autodopravou

Havarijní pohotovost na dodávku zemních prací v případě ekologických havárií v důsledku úniku ropných látek

Zajištění inženýrských a projekčních prací na prováděné dodávky firmy

 

Veškeré práce a dodávky realizujeme „na klíč“, vlastními kvalifikovanými zaměstnanci, s použitím moderní techniky a certifikovaných materiálů s dlouholetou životností.

Naše služby

Souhlasím se vším