Certifikace ISO

Firma Dvořáková - stavební firma s.r.o. je zavedenou stavební firmou, která se zabývá realizací liniových staveb. Vizí naší organizace je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, kvalitu a termín stavebních prací. Cílem naší organizace je trvale uplatňovat moderní technologická řešení staveb.

Systém řízení naší organizace tvoří systém managementu kvality podle ČSN ISO 9001:2016, systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 45001:2018.

Naší politikou je trvalé zlepšování zavedeného systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám.

 

Politika ISRISO 9001

ISO 14001ISO 45001

 

Souhlasím se vším