TR Kočín - Temelín

TR Kočín - Temelín

Stavba TR Kočín – rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení, pod vedením firmy V-Stav.

Stavba je výstavba kanalizace a komunikací v těsné blízkosti jaderné elektrárny Temelín.

Zajímavostí stavby je hloubka prováděné kanalizace a druh staveniště, kde jsou práce prováděny v areálu budoucí rozvodny VVN.