Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa

 

Zajímavostí na této stavbě, byl dvojitý podchod říčky Krounka. Kde jsme museli přehradit stvájicí tok a provést výkopové práce pro novou splaškovou kanalizace v korytě říčky.

Po dobu provádění bylo třeba provést přehrazení toku a převádět protékající vody potrubím. Přehrazení vodního toku muselo být provedeno tak, aby v případě náhlého zvýšení průtoku mohlo být provedeno rychlé odstranění tohoto přehrázkování, aby nedošlo ke škodám na majetku.       
Podchod toku v Krouně

Podchod toku v Krouně

Souhlasím se vším